Školní žákovský parlament

 

* Dává žákům možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají

* Formuluje názory a požadavky, předkládá návrhy a přejímá odpovědnost za jejich plnění

* Rozhoduje demokraticky většinou hlasů

* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a třídního učitele (získává od nich podněty)

* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů

* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.

* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou

při přípravě, organizaci a vyhodnocování různých projektů a soutěží

* Na základě výsledků a doporučení spolužáků a třídních učitelů schvaluje nejlepší žáky k ocenění:

* celostátní: Zlatý oříšek, Dětský čin roku

* městské : přijetí u p. primátora, Cena SVČ

* školní : ocenění ředitele školy, Šikula, Reprezentant

 

Školní parlament

 

> je tvořen volenými zástupci ze 6. až 9. tříd

> každý zástupce má mandát na jeden školní rok

> na škole pracuje od školního roku 2002/3

> koordinátorem je Mgr Libuše Svobodová, z .ř.

 

2018/2019

 

> velký parlament má 21 členů

> zasedá každý čtvrtek v učebně č. 48

* 1. skupina (starší) 6 vyučovací hodinu

 

Malý parlament 12 členů

>zasedá 6 vyučovací hodinu

> pod vedenímpaní asistentky Lucie Thalerové

> v učebně paní učitelky Glaserové

 

Na základě podnětů žáků byla parlamentem vypracována pravidla např.

 

* Žolík

* kartička, která žáka omlouvá bez odůvodnění při zkoušení, testech, úkolech…

* může být použita 1x měsíc

 

* Šikula

-ocenění pro děti, které nejsou lhostejné – vykonají dobrý skutek

 

* Reprezentant

* soutěž pro úspěšné a talentované děti

* vztahuje se k vědomostním, uměleckým, sportovním či manuálním dovednostem

 

 

Školní parlament se neuzavírá ani nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po celý rok otevřeny.